• Infographic
  • Tekst: Clemens van Diek
  • Beeld: Beelenkamp Ontwerpers

90 jaar groei in beeld

Steeds vrouwelijker en internationaler

Alumni zijn de ambassadeurs van hun alma mater. Zij laten zien wat de universiteit ‘aflevert’. Een constante in het Tilburgse alumnibestand is dat het leeuwendeel van de studenten van Brabantse en Limburgse afkomst is. Toch is er in 90 jaar ook het een en ander veranderd. Dankzij de emancipatie is het aandeel vrouwelijke alumni in het totale alumnibestand fors toegenomen. Dit ging van nog slechts 206 in 1977 naar maar liefst 27.051 vorig jaar.

Een andere trend is de internationalisering. Die startte bescheiden. In 1977 waren er in totaal nog maar 4 internationale alumni geteld. Halverwege de jaren negentig kwam daar vaart in met internationale (uitwisselings)studenten. De laatste jaren is de internationale opmars niet meer te stuiten en stijgt het aandeel internationale afgestudeerden in het totale alumnibestand snel. Want 1 op de 10 studenten komt uit het buitenland (100 nationaliteiten). Anno 2017 heeft Tilburg University al bijna 5.000 internationale alumni afgeleverd.

Gerelateerde artikelen